Konsultation

KONSULTATION

Uppstartsmöte


Innan vi påbörjar din träning träffas vi för ett personligt möte där vi pratar om vad du vill ha ut av träningen och vad du har för målbild.


Vid vårt möte så får jag också information om dig, din nuvarande livssituation, träningsbakgrund och eventuella skador/begränsningar. Detta är viktigt för att jag på bästa sätt ska kunna lägga upp träningen på en nivå som passar just dig.


Konsultationen är helt kostnadsfri och brukar ta mellan 15- 30 minuter.