Rörelseanalys

RÖRELSEANALYS

Varför göra en rörelseanalys?


Att göra en rörelseanalys är mycket värdefullt för att ta reda på vad just du har för möjlighet till förbättring eller för att hitta eventuella problemområden. Kroppen är en sammanhängande enhet och all rörelse som sker eller inte sker påverkar hela kroppen. En rörelseanalys tar reda på hur pass god funktion du har i dina leder samt vilken förutsättning din kropp i dagsläget har för att klara av grundläggande rörelser som sker i din vardag eller idrott.


Efter analysen kommer du få du rörlighets och styrkeövningar speciellt anpassade för just dig. Intentionen är att få din kropp att känna sig friare och mindre ansträngd, men också för att optimera din kropp för att bättre klara tuffare belastningar inom vardagslivet och träning.


För idrottare i synnerhet så är detta en viktig faktor att ta hänsyn till, då idrotter ställer helt andra krav på kroppen än för vardags motionären. Positioner i utsatta lägen och onaturliga rörelsemönster gör att varje idrott ställer enorma krav på kroppen. Har man inte den rörlighet eller stabiliet som idrotten kräver så är tyvärr chanserna för skador större. Om man inte vet, så gissar man och det är inte en särksilt hållbar strategi.


Läs mer om mina paket och priser