Rörelseanalys

RÖRELSEANALYS

Varför göra en rörelseanalys?


Att göra en rörelseanalys är ett starkt hjälpmedel för att ta reda på vad just du har för möjlighet till förbättring eller för att hitta eventuella problemområden. Detta verktyg ger dig - oavsett idrott eller yrke - en professionell analys av din hållning, rörlighet och stabilitet.

 

Kroppen är en sammanhängande enhet och all rörelse som sker - eller inte sker - påverkar hela kroppen. Jag undersöker här de större lederna i kroppen, ryggen samt relationen mellan din kropps olika delar och hur de förhåller sig varandra.


Efter analysen kommer du få du rörlighets- och styrkeövningar speciellt anpassade för just dig. Intentionen är att få din kropp att känna sig friare och mindre ansträngd, men också för att optimera din kropp för att bättre klara tuffare belastningar inom vardagslivet och träning.


För idrottare i synnerhet så är detta en viktig faktor att ta hänsyn till, då idrotter ställer helt andra krav på kroppen än för vardags motionären. Positioner i utsatta lägen och onaturliga rörelsemönster gör att varje idrott har olika kravprofiler. Har man inte den rörlighet eller stabiliet som idrotten kräver så är tyvärr chanserna för skador större. Om man inte vet, så gissar man och det är inte en särksilt hållbar strategi.


Läs mer om mina paket och priser

Joel Hellström

Personlig tränare

Mobility Specialist

Strength and Conditioning Coach


Fystränare


Kontakta mig:


Sporthuset Gävle Strand

Redargatan 11

803 02 Gävle


Email: info@joelhellstrom.se

Tel: 070-663 89 29