Rörlighetsstyrka

RÖRLIGHETSSTYRKA

Hur tränar du dina leder?

 

Vid rörlighetsträning arbetar vi främst för att öka din kropps leder robusthet, styrka och funktion. Men även för att få din kropp som helhet att röra sig mer energieffektivt och öka din kroppskontroll så att du både ska må och prestera bättre.


Processen utgår ifrån att kroppen faktiskt är en sammanhängande enhet och att alla delar är ömsesidigt beroende av varandra. All rörelse som sker eller inte sker i dess olika delar påverkar resten av kroppen.

 

Att vara flexibel kan ofta vara bra, men flexibilitet utan kontroll och styrka är inte så fördelaktigt. Jag arbetar systematiskt med effektiva metoder för att öka flexibiliteten specifikt i en led (om det behövs), men också med precisa övningar i olika svårighetsgrader för att stärka kroppen i den nyvunna rörligheten.

 

Om en led i kroppen inte riktigt rör sig som den borde så kommer andra delar av kroppen ta över dess arbete. Vi strävar här att frigöra leden och få den att bli så självständig som möjligt innan vi adderar övningar där den måste samspela med andra leder och muskler. 


Jag använder mig främst av det mycket effektiva Functional Range Systems principer när det kommer till rörlighetsträning. Flertalet professionella idrottslag i världen såsom NHL, NBA med flera, samt andra idrottare på den allra högsta nivån använder sig också av detta rörelsesystem för att reducera risken för skador och öka prestationen. 


Det går bra att boka och enbart köra rörlighetsträning om man så vill eller känner att man behöver det, men annars så väver vi in det i den vanliga träningen om jag ser att det behovet finns.

 

Joel Hellström

Personlig tränare

Mobility Specialist

Strength and Conditioning Coach


Fystränare


Kontakta mig:


Sporthuset Gävle Strand

Redargatan 11

803 02 Gävle


Email: info@joelhellstrom.se

Tel: 070-663 89 29