PERSONLIG TRÄNING

Med personlig träning så gör du en investering i dig själv och din hälsa.

Fördelen med att gå till en välutbildad personlig tränare som studerar människor i arbetet, är att denne blir expert på att läsa av kroppar, rörelser och kompensatoriska mönster. En kunskap som är oerhört värdefull både för en person som vill öka sin prestation inom något område eller för någon som behöver rehabilitering.

 

Som personlig tränare hjälper jag dig med att skräddarsy din träning efter dina förutsättningar oavsett vem du är eller vad du har för träningserfarenhet eller målsättningar.

 

Du som kund får träningen anpassad för dig och på den nivå som du befinner dig i dagsläget. Vi dokumenterar tillsammans din bakgrund, dina målsättningar och nuvarande fysiska status. Utifrån detta så arbetar vi fram ett träningskoncept som går i linje med dina mål och förväntningar. Jag är hela tiden med, coachar och ser till att alla övningar görs korrekt och effektivt.

Min ambition är också att kunna förmedla kunskap, vägleda samtidigt som träningen ska kännas rolig och utmanande.

 

Rent generellt sett så är min personliga åsikt att träningen ska ge dig nytta i flera plan och få så stor överföring till det verkliga livet som möjligt. Detta innebär förslagsvis inte bara att man tränar enbart för ökad styrka eller kondition utan även för förbättrad rörlighet, men framförallt också att för processen ska vara kinestetiskt utvecklande.

 

 

Jag samarbetar med Sporthuset här i Gävle och använder mig då av deras anläggning på Gävle Strand.

 

PERSONLIG TRÄNING

KONSULTATION

Eftersom alla människor har olika förutsättningar och mål så träffas vi för ett personligt möte innan vi påbörjar någon träning. Där diskuterar vi vad du vill ha ut av träningen och vad du har för målbild. Vid vårt möte så får jag också information om dig, din nuvarande livssituation, träningsbakgrund och eventuella skador/begränsningar. Detta är viktigt för att jag på bästa sätt ska kunna lägga upp träningen på en nivå som passar just dig.

Konsultationen är helt kostnadsfri och brukar ta cirka 30 minuter.