KROPPSAVLÄSNING

KROPPSAVLÄSNING

 

Som Certifierad Aspera Movement Integrator arbetar jag med ett unikt system för kroppsavläsning, funktionstester samt specifika behandlingar och rörelser. Denna process utgår ifrån att kroppen faktiskt är en sammanhängande enhet och att all rörelse som sker eller inte sker i dess olika delar kommer att påverka hela kroppen.

 

Våra kroppar fungerar väldigt bra hos oss människor när vi är barn, men i dagens moderna samhälle så utmanas inte våra kroppar som de faktiskt är skapta för att göra, vilket kan leda till obalans i olika strukturer. Alla människor är ju också olika och har därför inte samma förutsättningar när det kommer till hur deras kroppar fungerar, allt beroende på ålder, skadebakgrund och typ av arbete med mera.

 

Jag arbetar med att öka kroppens förmåga att just fungera som en enhet. Genom att systematiskt skapa längd där det behövs, hitta luckor där det saknas rörelse, så arbetar jag med att kroppen ska återfå den sammanhängande balans och funktion som den behöver. Detta skapar förutsättningar för en bättre, mer välmående kropp som lättare kan nyttja sin fulla potential och prestera maximalt.

 

Denna tjänst passar alla oavsett fysisk status som önskar en skillnad i sin kropp, få en bättre hållning, få bukt med smärtproblematik eller att du helt enkelt vill ha en mer optimal kropp och nyfiken på vilka resultat vi kan uppnå.

 

 

Så fungerar det:

 

1) Kroppsavläsning

 

Att utföra en kroppsavläsning och funktionstester är ett starkt hjälpmedel när man behöver få reda vad just du har för förbättringsmöjligheter.

Vid en kroppsavläsning undersöker jag relationen mellan olika kroppsdelar och segment i kroppen, vilket ger mycket information om hur en kropp fungerar, eller inte fungerar.

 

2) Funktionstester

 

Som en förlängning av kroppsavläsningen så utför jag sedan en rad olika funktionstester för att se hur din kropp rör sig, vilka strukturer som kanske är hållet korta och vilka som kan behöva rörelse och "väckas" för att din kropp ska fungera bättre.

 

3) Manual Movement Integration

 

Här behandlar jag genom att gå in mellan muskelbukar, arbetar med fascian och får dess olika lager att kunna röra sig friare mellan varandra. Jag öppnar upp där det är hållet kort och skapar rörelse där det behövs. Behandlingen startar oftast med fötterna och vi arbetar oss uppåt.

Under behandlingen är det inte ovanligt att vi jobbar på golvet eller att du får ligga i lite olika positioner på bänken, så du kommer inte att ligga stilla som vid traditionell massage. Du är och kommer alltid att vara aktivt involverad i din behandling.

 

4) Three Planes of Motion

 

Genom detta rörelsesystem så utmanar vi, förändrar din rörelseförmåga och ökar din kroppsmedvetenhet.

Vi fortsätter här att skapa de rörelser som just du behöver för att ytterligare frigöra låsta delar av kroppen, men också de övningar som du sen får använda dig av för att bibehålla resultatet och fortsätta processen..

 

 

Jag är den enda i Gävle som erbjuder denna tjänst och det är totalt bara 20st utbildade Certifierade Aspera Movement Integrators i hela landet.